Administrație

ANUNŢ DE PARTICIPARE – Municipiul Sebeș

 1. Autoritatea contractantă: Municipiul Sebeş, cu sediul în Municipiul Sebeş, Str. Piaţa Primăriei, nr. 1, 515800, judeţul Alba, cod fiscal 4331201, telefon 0258/731004, fax 0258/734187, e-mail: sebespri@yahoo.com.
 1. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

 1. Suma totală alocată de la bugetul local al Municipiului Sebeş şi aprobată pentru anul 2023 este de 200.000 lei, repartizarea acesteia pe programe fiind următoarea:

– Programul „Sprijinirea persoanelor fizice sau persoanelor juridice fără scop patrimonial la nivel local în domeniul culturii” – 90.000 lei

– Programul „Educaţie şi formare continuă” – 70.000 lei

– Programul „Sprijinirea persoanelor fizice sau persoanelor juridice fără scop patrimonial la nivel local în domeniul sportului” – 20.000 lei

– Programul „Atitudine şi implicare în probleme de mediu” – 20.000 lei.

În cazul în care, pentru unul sau mai multe programe nu se depun proiecte eligibile sau valoarea acestora nu acoperă sumele alocate, Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a redistribui aceste  fonduri programelor pentru care exista proiecte eligibile.

 1. Durata de implementare a proiectelor: anul 2023
 1. Solicitanții – persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii sau fundaţii constituite conform legii.
 1. Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Sebeş şi documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile, se pot obţine de la sediul Municipiului Sebeş, Str. Piaţa Primăriei, nr. 1, 515800, judeţul Alba, telefon 0258/731004 şi de pe site-ul instituţiei www.primariasebes.ro.
 • despre programul de finanţare, procedura de completare şi depunere a documentelor pot fi solicitate în scris pe adresa de e-mail: sebespri@yahoo.com şi fax: 0258/734187, cu cel puţin 6 zile înainte de data limita pentru depunerea propunerilor de proiect.
 1. În conformitate cu prevederile art. 20, alin (1) din legea 350/2005, data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 07.04.2023, ora 14:00.
 1. Propunerile de proiecte cu documentaţiile prevăzute în Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Sebeş se depun la registratura Municipiului Sebeş, Str. Piaţa Primăriei, nr. 1, 515800, judeţul Alba.
 1. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare şi selecţionare în perioada 10.04.2023 – 17.05.2023.
 1. Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 39 din data de 01.03.2023.

Redacția UrbeaMea

contact@urbeamea.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă recomandăm și

Back to top button