Economic

Anunț finalizare proiect”Reabilitare, modernizare, echipare infrastructură educațională pentru învățământul preșcolar la Școala Gimnazială Iosif Pervain Cugir”

ORAȘ CUGIR
Programul Operațional Regional 2014-2020,Autoritatea de Management (MDRAP),
Organismului Intermediar (ADR Centru),
Valoarea totală a proiectului: 2.930.916,77 RON
Finanțarea nerambursabilă: 2.803.216,05 RON
Data începerii și data finalizării: 27.05.2019 – 31.12.2023
Codul MySMIS: 123288

Obiectivul proiectului: creșterea gradului de participare la învățământul prescolar din orasul Cugir prin îmbunatatirea calitatii infrastructurii educationale si a dotarii Gradinitei cu Program Normal nr.2 si a Gradinitei cu Program Prelungit nr.3.

Proiectul ”Reabilitare, modernizare, echipare infrastructură educațională pentru învățământul preșcolar la Școala Gimnazială Iosif Pervain Cugir”, cod MySMIS 123288, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către Orasul Cugir și are o valoare totală de 2.930.916,77 lei, din care 2.803.216,05 lei, reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 27.05.2019 – 31.12.2023. Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Asigurarea respectarii standardelor de siguranta, confort, igiena si functionalitate specifice institutiilor publice de invatamant, prin reabilitarea si modernizarea cladirii a 2 gradinite apartinatoare Scolii Gimnaziale Iosif Pervain: corp GPN2-str.21 Decembrie 1989 nr.17, corp GPP3-str.Traian Vuia nr.1.
  2. Imbunatatirea procesului educational prin echiparea cladirii cu mobilierul necesar unei bune desfasurari a activitatii de invatamant prescolar.
  3. Creșterea accesibilității persoanelor cu dizabilități la serviciile educaționale prin realizarea de rampe pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor.

Impactul si rezultatele proiectului la nivelul Regiunii/localitatii:

– cresterea calitatii procesului educational prin asigurarea unor facilitati conform cu normele europene si a conditiilor optime prin care se pot respecta principiile de egalitate de sanse, nediscriminaresi accesibilizare pentru persoanele cu dizabilitati, conducand la creșterea ratei brute de cuprindere în învățământul preșcolar.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei orasului Cugir, Biroul Managementul Proiectelor cu Finantare Internationala, Hanes Anamaria, tel. 0258/751001 int. 114,

e-mail: programeprimariacugir@yahoo.com

Redacția UrbeaMea

contact@urbeamea.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă recomandăm și

Back to top button