Administrație

Anunț – Ședința publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș

Ședința publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș va avea loc în data de 27 aprilie 2023, începând cu ora 14.00, în sala „Gheorghe Maniu” a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș.

DISPUNE
Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Sebeș, jud. Alba în ședință publică
ordinară, în data 27.04.2023, ora 14,00. Ședința se va desfășura cu participarea fizică a
consilierilor locali în sala ,,Gheorghe Maniu „din cadrul Centrului Cultural ,,Lucian Blaga” Sebeș.
Art.2. Proiectul ordinii de zi al ședinței de consiliu ordinare este cuprins în anexa 1 a
prezentei dispoziții.
Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi, însoțite de anexele
corespunzătoare, referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, precum și de celelalte
documente conexe, sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin e-mail (comunicare pe adresele
poștă electronică aflată în baza de date).
Art.4. Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra
proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi.
Art.5. Prezenta poate fi atacată de persoanele îndreptățite, în termenul și în condițiile
prevăzute de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările și
completările ulterioare.
Prezenta dispoziție va fi afișată, se va publica pe site-ul Primăriei și în Monitorul oficial al
Municipiului Sebeș și se comunică în conformitate cu art. 134 alin 2 din O.U.G nr. 57/2019
privind Codul Administrativ:

  • Instituției Prefectului Județului Alba
  • Primarului Municipiului Sebeș
  • Viceprimarului Municipiului Sebeș
  • Consiliului Local Sebeș
  • Direcțiilor, birourilor și tuturor serviciilor subordonate Consiliului Local cu și fără personalitate
    juridică.

Redacția UrbeaMea

contact@urbeamea.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă recomandăm și

Back to top button