Administrație

ANUNȚ – Ședința publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș

Ședința publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș va avea loc în data de 28 februarie 2023, începând cu ora 14.00, la sediul Casei Memoriale „Lucian Blaga” din Lancrăm. Ordinea de zi poate fi consultată accesând link-ul: https://www.primariasebes.ro/ordinea-de-zi-sedintelor-de-consiliu/

DISPOZIȚIA NR. 95/2023
Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Sebeș, jud. Alba în ședință publică ordinară PRIMARUL MUNICIPIULUI SEBEȘ, În temeiul prevederilor art. 133 alin(1), art. 134 alin. (5) lit. a indice 1 și lit. a indice 2,
art. 135, și art. 137 alin (1) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; În baza art. 196 alin. 1, lit. b) din aceeași lege, DISPUNE
Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Sebeș, jud. Alba în ședință publică ordinară, în data 28.02.2023, ora 14,00. Ședința se va desfășura cu participarea fizică a consilierilor locali în sala de conferințe, la sediul Casei Memoriale ,,Lucian Blaga” din Lancrăm, Municipiul Sebeș.
Art.2. Proiectul ordinii de zi al ședinței de consiliu ordinare este cuprins în anexa 1 a prezentei dispoziții.
Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi, însoțite de anexele corespunzătoare, referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, precum și de celelalte documente conexe, sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin e-mail (comunicare pe adresele poștă electronică aflată în baza de date).
Art.4. Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi.
Art.5. Prezenta poate fi atacată de persoanele îndreptățite, în termenul și în condițiile prevăzute de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările și completările ulterioare.
Prezenta dispoziție va fi afișată, se va publica pe site-ul Primăriei și în Monitorul oficial al Municipiului Sebeș și se comunică în conformitate cu art. 134 alin 2 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

  • Instituției Prefectului Județului Alba
  • Primarului Municipiului Sebeș
  • Viceprimarului Municipiului Sebeș
  • Consiliului Local Sebeș
  • Direcțiilor, birourilor și tuturor serviciilor subordonate Consiliului Local cu și fără personalitate
    juridică.

Redacția UrbeaMea

contact@urbeamea.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă recomandăm și

Back to top button