EducațieEvenimente

Conferința de închidere a proiectului „Stagiul de practică – primul pas spre primul job”

Avem plăcerea de a vă invita la Conferința de închidere a proiectului „Stagiul de practică –  primul pas spre primul job”- POCU/626/6/13/131605, finanțat în cadrul Programul Operațional Capital Uman.

Conferința de închidere a proiectului va avea loc în data de 4.11.2022, ora 11:00, în Sala Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, strada Gabriel Bethlen nr. 5.

Obiectivul general al proiectuluil-a constituit dezvoltarea competenţelor profesionale şi transversale cerute pe piaţa muncii prin parcurgerea unui program integrat de instruire constând în desfășurarea de stagii de practică, a unor programe inovative de practică, a unui program de consiliere profesională şi vocaţională pentru studenți și masteranzi, în scopul creșterii șanselor de integrare pe piața muncii, în procesul de tranziție de la şcoală la viaţa activă.

Proiectul a vizat câteva obiective specifice, în beneficiul direct al studenților UAB: creşterea şanselor de integrare pe piaţa muncii prin furnizarea de servicii de consiliere în vederea dezvoltării de competențe transversale, inclusiv prin instrumente TIC, pentru un număr de 330 de studenţi si masteranzi; formarea de competenţe practice necesare ocupării unui loc de muncă prin stagii de practică în cadrul a două intreprinderi simulate, pentru un număr de 80 de studenţi şi masteranzi de la specializările economice și 60 de studenți și masteranzi de la științe inginerești; parcurgerea stagiilor de practică din curricula obligatorie la potențiali angajatori de către 330 de studenţi; formarea de competenţe practice specifice profesiunilor din magistratură şi avocatură, prin stagii în cadrul unui mediu de practică internalizat pentru un număr de 112 studenţi şi masteranzi din cadrul învăţământului superior juridic; dobândirea de competențe practice specifice ingineriei de cadastru şi de mediu, prin stagii în cadrul unui mediu de practică intern pentru un număr de 50 de studenţi din învăţământul superior tehnic; promovarea și dezvoltarea parteneriatelor dintre universitate și angajatori,  prin încheierea a 62 acorduri de parteneriat pentru stagiile de practică, din care 42 reînnoite și 20 noi.

Proiectul s-a desfășurat în perioada 9.11.2020 – 8.11.2022 și a fost implementat de către Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în calitate de beneficiar, în partenariat cu S.C. ROGRPA SRL (P1) și S.C. Business SAGA SRL (P2).

Prezența dumneavoastră alături de noi va contribui la succesul acestui eveniment!

Redacția UrbeaMea

contact@urbeamea.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă recomandăm și

Back to top button