Evenimente

Exponatul lunii iunie la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş

Diploma de doctor a academicianului Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii româneşti

Exponatul lunii iunie 2024 la Muzeul Municipal „Ioan Raica” din Sebeş este un exemplar al diplomei care atestă obținerea titlului științific de doctor, al inginerului Dorin Pavel (1900-1979), obținut la universitatea din Zürich. Despre obținerea titlului ne vorbește chiar Dorin Pavel, în lucrarea sa autobiografică, „Arhitectura Apelor”, spunând: „[…] din 1923 şi până în vara anului 1925 am fost asistent al Politehnicii Federale din Zürich şi am elaborat, totodată, în aceeași perioadă teza de doctorat […], m-am prezentat la susținerea Tezei în primăvara anului 1925 […], președintele comisiei era profesorul A. Stodola, decan pe atunci […], iar membrii – profesorii Franz Prášil, I. Kuhlmann şi E. Meissner […], conform uzanței academice […] s-au ridicat cu toții în picioare, iar președintele mi-a strâns solemn mâna: « Felicitări, domnule coleg! » Expresia însemna că fusesem promovat doctor în științe tehnice […]”. Diploma i-a fost eliberată abia în 2 iulie 1925 prin intermediul soției lui, el fiind deja întors în România.

Redăm traducerea integrală din limba germană a textului diplomei: „Universitatea Tehnică Federală din Zürich  / conferă prin prezenta / domnului / DORIN PAVEL / inginer mecanic diplomat / din Sebeșul-Săsesc (România) / titlul de / Doctor în Științe Tehnice / după demonstrarea competențelor științifice în cadrul Departamentului de Inginerie Mecanică și Electrotehnică, prin susținerea tezei / Fluxuri plane de potențial transmise prin grătare și roți de tip Kraisel / precum și prin examinare, conform procedurii în vigoare. / Zürich, 2 iulie 1925 / În numele Corpului Profesoral al Universității Tehnice Federale din Zürich / Rector / Semnat: ROHN / Conducerea Departamentului de Inginerie Mecanică și Electrotehnică / Semnat: A. STODOLA”.

Profesorul Dorin Pavel s-a născut în Sebeş, la 31 mai 1900, în  familia învățătorului Ioan Pavel din Lancrăm și al Letiției, sora mai mare a lui Lucian Blaga. Primii ani de școală i-a urmat la Sebeș, la gimnaziul săsesc, studiile liceale efectuându-le la Orăștie și la Brașov, iar cele universitare şi doctoratul la  Politehnica din Zürich – Elveţia.

A fost, prin excelență, un tehnician desăvârșit, care a desfășurat o activitate uriașă, elaborând schemele a 567 uzine hidroelectrice pe toate râurile țării, dar și un mare dascăl, activând peste 50 de ani la catedră, printre studenții săi numărându-se inclusiv fostul președinte al României, inginerul Ion Iliescu. La baza realizărilor sale stă lucrarea „Plan general de amenajare a forțelor hidraulice din România”, întocmită în anul 1933, plan perfecționat și completat prin alte numeroase lucrări teoretice și practice de teren, care au dus la finalizarea obiectivelor hidroenergetice din țara noastră, toate incluzând, sub o formă sau alta, și contribuția lui Dorin Pavel. A fost autor sau coautor al proiectelor și al lucrărilor efective de amenajare hidrotehnică a apelor de pe râurile Bârzava, Nera, Semenic, Timiș, Bistrița, Argeș, Lotru, Someș, Drăgan, Sebeș, Râul Mare, Olt și Dunăre. S-a stins din viață la 6 iulie 1979, la București, dar își doarme somnul de veci în Lancrăm. Post-mortem, în anul 1995, i-a fost conferit titlul de „Cetățean de onoare” al Municipiului Sebeș.

Redacția UrbeaMea

contact@urbeamea.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă recomandăm și

Back to top button