Social

Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 „Competitivi împreună!”

Comunicat de presă finalizare proiect POC „Asigurarea accesului elevilor din cadrul Şcolii Gimnaziale Singidava la procesul de învățare în mediul on-line ” SMIS 144708

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA CUGIR  în calitate de beneficiar al proiectului „Asigurarea accesului elevilor din cadrul Şcolii Gimnaziale Singidava la procesul de învățare în mediul on-line”, SMIS 144708, proiect cofinanțat prin AM POC/OIPSI în baza contractului de finanțare nr. 417/233t/23.09.2021, încheiat între Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate și Şcoala Gimnazială Singidava Cugir, anunță finalizarea proiectului.

Proiectul a fost cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Acțiunea 4.2.1. Sprijin pentru procesul educațional on-line”.       

Obiectivul general al proiectului constă desfășurarea în condiții optime a procesului educațional pentru elevii și cadrele didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Singidava în contextul crizei pandemice cauzate de virusul SARS-Cov-2 prin achiziționarea de echipamente mobile de tipul tabletelor școlare și a altor echipamente/dispozitive  electronice.

Scopul proiectului este asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare on-line pentru a preveni riscul de infectare cu virusul SARSCov-2.

Rezultatele proiectului:    

1. Achiziționarea unui număr de 363 tablete școlare pentru asigurarea accesului la procesul de învățare on-line pentru toți elevii de pe raza localității Cugir în anul școlar 2020-2021.                                                                               

2. Achiziționarea unui număr de 1833 echipamente/dispozitive electronice pentru asigurarea în bune condiții a activităților didactice de pe raza localității Cugir în anul școlar 2020-2021.                                                                                          

3. Creșterea nivelului de protecție al elevilor și a cadrelor didactice de pe raza localității Cugir împotriva noului virus SARS-COv-2 prin evitarea contactului direct al elevilor cu profesorii lor și cu ceilalți elevi.                                                          

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului:

-Tablete pentru uz școlar cu abonament lunar la internet pe o perioadă de minim 24 luni – 363 buc.

-Laptop – 38 buc.

-Sistem Desktop+monitor – 8 buc.

-Sistem ALL-IN –ONE – 8 buc.

-Proiector – 21 buc.

-Ecran proiecție (perete) – 21 buc.

-Router wireless – 10 buc.

-Tablă interactivă – 21 buc.

-Sistem management dispositive – 1668 buc.

-Tabletă grafică – 38 buc.

Alte informații despre proiect:                                                                           

Valoarea totală a proiectului: 1.191.443,23 lei;                                                

Valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată din FEDR: 893.507,43 lei (85%);                                    Valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată din BS: 157.677,79 lei (15%);              

Valoare neeligibilă: 140.258,01 lei                                                                          

Data începerii proiectului: 23.09.2021                                                                   

Data finalizării proiectului: 22.03.2023

Competitivi împreună! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Date de contact ale beneficiarului: ŞCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA CUGIR 

Strada Al. Sahia nr. 16, localitatea Cugir, județul Alba, cod poștal 515600, Romania Telefon/Fax: 0258 751 727/ 0258 751 727                                                         

Adresă e-mail: scsingidava@yahoo.com                                                                

Persoana de contact: Predescu Stela                                                               

Telefon: 0258 751 727                                                                                       

Adresă de e-mail: scsingidava@yahoo.com                                                 

NEETs pentru viitor

Redacția UrbeaMea

contact@urbeamea.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă recomandăm și

Back to top button