Economic

S-a finalizat implementarea proiectului ”MODERNIZAREA ACTIVITĂȚII SC DENTA BRAN SRL”, cod SMIS 159355

SC DENTA BRAN SRL a finalizat implementarea unui proiect care a beneficiat de finanțare nerambursabilă din Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Obiectiv Tematic – Promovarea reparării daunelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Prioritatea de investiții: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, Obiectiv Specific: Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive.

Prin proiect s-a realizat dotarea cabinetului SC Denta Bran SRL cu aparatură stomatologică performantă și sistem fotovoltaic de producere a energiei electrice, diversificarea și completarea gamei de servicii stomatologice destinate clienților. Proiectul a determinat creșterea competitivității solicitantului și a contribuit la realizarea obiectivului specific al PO Competitivitate care susține investiții menite să răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce privește (a) sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) și (b) infrastructura subdezvoltat de TIC și implicit servicii slab dezvoltate, poziționându‐se astfel ca un factor generator de intervenții orizontale în economie și societate, de natură să antreneze creștere și sustenabilitate. Obiectivele specifice ale proiectului au fost: Dotarea SC Denta Bran SRL cu echipamente specifice stomatologice moderne și performante; Dotarea SC Denta Bran SRL cu un sistem de producere a energiei fotovoltaice, scăderea emisiilor poluante și reducerea cheltuielilor legate de consumul energetic; Promovarea proiectului și a liniei de finanțare.

Valoarea totală a proiectului este de 1.265.340,56 lei, din care finanțare nerambursabilă din Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 – 986.423,53 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Beneficiarul proiectului este SC DENTA BRAN SRL. Sediul: Alba Iulia, Bulevardul Ferdinand I, nr. 39 B, județul Alba.Date de contact : Florina Dreghici, tel. 0745 231 833, e-mail: dreghici_florina@yahoo.com.

Redacția UrbeaMea

contact@urbeamea.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă recomandăm și

Back to top button