Actualitate

Soluții pentru gestionarea eficientă și durabilă a colectării apelor pluviale, prin proiectul „CRESC Alba Iulia“

Municipiul Alba Iulia, alături de partenerul Agenția Locală a Energiei Alba (ALEA), derulează proiectul „Creșterea capacității de atenuare și adaptare la schimbările climatice a municipiului Alba Iulia” – CRESC Alba Iulia, finanțat în cadrul Programului „Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme” (RO-Mediu), domeniul „Implementarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități”.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este Operator de Program pentru Programul „Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme” – RO-Mediu, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European SEE 2014-2021.
O componentă importantă a proiectului „CRESC Alba Iulia” s-a concretizat în realizarea unui „Studiu de specialitate privind identificarea zonelor vulnerabile la debite ridicate de ape pluviale de la nivelul municipiului Alba Iulia și propunerea unui set de soluții pentru gestionarea eficientă și durabilă a colectării apelor pluviale din aceste zone“.
Studiul elaborat vizează identificarea modalităților de creștere a capacității de atenuare și adaptare la schimbările climatice a Municipiului Alba Iulia, cu accent pe cartierul Micești.
Documentul include scenarii, direcții, acțiuni, soluții cu un potențial semnificativ de atenuare a schimbărilor climatice în Alba Iulia, în ceea ce privește efectul acestora asupra fenomenelor de inundații urbane. În definirea acestora, s-a ținut cont de specificul manifestării schimbărilor climatice în Alba Iulia în relație directă cu profilul hidrologic și starea tehnico-edilitară a zonei studiate.
Punerea în practică a măsurilor propuse va contribui la îmbunătățirea stării mediului înconjurător și totodată la reducerea efectelor poluării și ale altor activități antropice, contribuind și la alinierea la strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice.
Studiul a fost realizat de către specialiști de la Asociația Institutul pentru Cercetare în Economie Circulară și Mediu „Ernest Lupan”- IRCEM Cluj Napoca. Costurile au fost suportate din bugetul aprobat al proiectului.
Rezultatul central al proiectului „CRESC Alba Iulia” se va concretiza în realizarea „Planul de atenuare și adaptare la schimbările climatice – PAASC”, pentru perioada 2022-2030. Documentul va permite Municipiului Alba Iulia să-și planifice riguros acțiuni concrete pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice.

Valoarea totală a proiectului este de 607.938,00 lei (122.820,72 EURO), fiind finanțată în totalitate prin fonduri nerambursabile din MF-SEE (85%) și bugetul național (15%).
Perioada de implementare a proiectului : 16.12.2021-15.12.2022.

Proiectul „CRESC Alba Iulia” este complementar cu eforturile depuse de către Municipiul Alba Iulia în direcția atenuării și adaptării la schimbările climatice. Municipalitatea este parte din Convenția Primarilor, are un PAEDC elaborat conform metodologiei Convenției Primarilor și raportează anual în cadrul inițiativei Carbon Disclosure Project (CDP-ICLEI Unified Reporting System).
Pentru mai multe informații privind proiectul „Creșterea capacității de atenuare și adaptare la schimbările climatice a municipiului Alba Iulia” – CRESC Alba Iulia”, vă rugăm să contactați echipa proiectului, pe adresa de e-mail: cresc@apulum.ro.

Redacția UrbeaMea

contact@urbeamea.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă recomandăm și

Back to top button