Economic

Spitalul de Psihiatrie ”Dr. Gheorghe Preda” Sibiu se va moderniza prin 3 proiecte finanțate prin Programul ”REGIUNEA CENTRU” 2021-2027

Al treilea contract semnat are și cea mai valoare, suma lor cumulată depășind 14 milioane euro

Activitățile pentru creșterea eficienței energetice a Spitalului de Psihiatrie ”Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu nu se limitează la cele două contracte de reabilitare termică și eficientizare energetică – pentru două corpuri ale acestei unități medicale – care au fost semnate în luna martie în cadrul Programului ”Regiunea Centru” 2021-2027. Cererile de finanțare pentru ”Reabilitare termică a clădirii C8 – Policlinică din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu” și ”Reabilitare termică a Clădirii C16 – Pavilion psihiatrie V din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie Dr. Gheorghe Preda Sibiu” sunt completate acum de al treilea contract ”Reabilitarea termică a pavilionului C17 – Fizioterapie, Psihiatrie copii”, a cărui valoare totală este de 46.390.606,63 lei. Asta înseamnă că în această unitate medicală din Sibiu în următorii ani se vor investi mai mult de 14 milioane euro, prin toate cele 3 proiecte europene.

Sănătatea a fost și rămâne o prioritate pentru Consiliul Județean Sibiu, dovadă fiind un nou val de investiții care vor fi demarate la Spitalul de Psihiatrie, care sunt posibile datorită finanțărilor externe pe care le-am atras, fie prin PNRR, fie prin Programul Regiunea Centru.

Reabilitarea pavilionului C 17, care deservește preponderent secțiile destinate copiilor, este cea de-a cincea investiție care urmează să fie demarată, alături de reabilitările Pavilionului Central și a pavilioanelor C 8 și C 16, precum și a clădirii în care funcționează punctul termic.

Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu

Clădirea ”C17 – Fizioterapie, psihiatrie copii” din cadrul Spitalului de Psihiatrie ”Dr. Gh. Preda” Sibiu este una din clădirile reprezentative aflate în patrimoniul Consiliului Județean Sibiu, fiind situată pe str. Dr. Dumitru Bagdasar, nr. 12 din Sibiu, având o suprafață construită la sol de peste 2000mp și o suprafață construită desfășurată de peste 8700 mp. Această clădire necesită investiții substanțiale în vederea îmbunătățirii performanței energetice. Corpul A – care face obiectul proiectului – are o suprafață construită la sol de 1554,14 mp, desfășurată la 6.282 mp pe: subsol, parter, etaj 1, etaj 2, etaj 3 și acoperiș șarpantă. În acest corp funcționează două entități. O parte a clădirii este utilizată de către Spitalul de Psihiatrie ”Dr. Gh. Preda” Sibiu, iar o parte este utilizată de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, pentru secția de Fizioterapie II.

Proiectul include izolarea termică, reabilitarea tâmplăriei unde este cazul, montarea de echipamente specifice eficientizării, precum ventilo-convectoare de pardoseală, panouri solareși panouri fotovoltaice. Astfel, în urma reabilitării termice, se estimează că se va reduce consumul de energie primară cu aproximativ 60%, iar nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră va scădea cu circa 80%. Finanțarea este asigurată din fondurile europene gestionate de ADR Centru în calitate de Autoritate de Management prin Programul ”Regiunea Centru” 2021-2027. Contribuția proprie în proiect a CJ Sibiu este în valoare de 1.544.992,90 lei cu TVA, din care 915.216,61 lei cu TVA reprezintă cofinanțarea de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, iar 629.776,29 lei cu TVA reprezintă cheltuielile neeligibile.

Contractul de finanțare a fost semnate de doamna Daniela Cîmpean –  Președinte Consiliul Județean Sibiu în calitate de beneficiar și de domnul Simion Crețu, Director general ADR Centru, care reprezintă instituția finanțatoare. Fondurile sunt alocate prin Prioritatea 3 – O regiune cu comunități prietenoase cu mediul, Acțiunea 3.2 – Eficiență energetică în clădiri publice a PR Centru.

Spitalul de Psihiatrie ”Dr. Gheorghe Preda”, cu toate că funcționează în mai multe corpuri de clădire, a cunoscut o dezvoltare continuă. Au fost construite noi secții și au fost diversificate serviciile medicale oferite. În acest spital multipavilionar consumul de energie este cu mult peste cel al unui spital mono-bloc, motiv pentru care s-au impus investiții majore în domeniul eficientizării energetice. Modernizarea acestui spital s-a realizat în etape, în principal cu fonduri europene nerambursabile. Astfel, prin Programul REGIO 2014-2020 a fost reabilitat Pavilionul IV al Spitalului de Psihiatrie din Sibiu și s-a realizat relocarea Ambulatoriului pentru adulți, cu fonduri totale în valoare de peste trei milioane euro. În luna martie a acestui an am semnat contractele de finanțare pentru reabilitarea termică a clădirilor C8 și C16, cu fonduri totale de peste 4,5 milioane euro.

În Regiunea Centru o parte a construcțiilor publice existente sunt vechi și neperformante din punctul de vedere al microclimatului. Împreună cu autoritățile publice locale ne preocupăm de creșterea eficienței energetice a acestor construcții, iar Uniunea Europeană vine în sprijinul oamenilor, alocând importante fonduri europene nerambursabile în vederea economisirii resurselor primare de energie și pentru reducerea emisiilor poluante. La nivel regional am alocat peste 67 milioane euro pentru reabilitarea clădirilor publice și avem depuse 69 proiecte în valoare totală de aproape 200 milioane euro. Vom contracta cât mai multe cereri de finanțare pentru reducerea consumului de energie, a emisiilor de carbon şi extinderea utilizării surselor regenerabile de energie. Acestea duc direct la îmbunătățirea calității vieţii pentru toţi utilizatorii prin îmbunătăţirea confortului termic, a condiţiilor de igienă, a siguranţei şi calităţii aerului, toate acestea fiind în acord cu principiile strategice stabilite la nivel UE în domeniul eficienţei energetice.

Simion Crețu, Director general ADR Centru

Proiectul ”Reabilitarea termică a pavilionului C17 – Fizioterapie, Psihiatrie copii”, din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu este complementar cu alte proiecte derulate de CJ Sibiu, în cadrul cărora au fost instalate sisteme complexe de producere a energiei din surse regenerabile. În primul rând, acest proiect își propune să aducă plus valoare în domeniul eficientizării energetice, inclusiv prin măsuri de producere a energiei din surse regenerabile. Totodată se vizează utilizarea pe cât posibil a produselor prietenoase cu mediul. În al doilea rând, în momentul proiectării s-a ținut cont de toate reglementările urbanistice, inclusiv de încadrarea proiectului în ansamblul construit existent, din punct de vedere arhitectural și estetic. Toate clădirile renovate, inclusiv cele reabilitate energetic, schimbă în totalitate aspectul clădirilor asupra cărora se intervine, într-o notă pozitivă. În cel de-al treilea rând, această investiție răspunde unei importante necesități publice: deoarece de-a lungul timpului au fost și vor fi realizate acțiuni cu caracter participativ al cetățenilor.

Redacția UrbeaMea

contact@urbeamea.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă recomandăm și

Back to top button