Administrație

Zi istorică pentru România: Guvernul și Comisia Europeană au semnat, la Alba Iulia, Acordul de Parteneriat pentru 2021 – 2027

Pentru perioada 2021-2027, România va dispune de 43 de miliarde de euro pentru investiții care contribuie substanțial la creșterea calității vieții cetățenilor, prin crearea de locuri de muncă, asigurarea de infrastructuri moderne, întreprinderi competitive, resurse umane la cel mai înalt nivel, precum și administrații publice moderne și eficiente.

Sala Unirii din Cetatea Albă Carolina din Alba Iulia a găzduit astăzi evenimentul de semnare a Acordului de Parteneriat între Guvernul României și Comisia Europeană, documentul strategic care acoperă fondurile Politicii de Coeziune și cel al Politicii Maritime și Pescuit pentru perioada de Programare 2021 – 2027. Acordul de Parteneriat semnat astăzi de prim-ministrul Nicolae Ciucă, Elisa Ferreira, comisar european pentru Coeziune și Reforme și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel-Ioan Boloș, a fost aprobat de Comisie la data de 25 iulie 2022. (Decizia de punere în aplicare a Comisiei, aici: https://bit.ly/3M9rTCv).

Acest Acord deschide calea pentru investirea a peste 31 miliarde euro din Politica de Coeziune, în România. Această sumă reprezintă peste 1.600 euro pe persoană. În aceste vremuri dificile, cu criză după criză, este mai important decât oricând să construim un fundament solid pentru viitoarele investiții. Și, în fapt, acest Acord de Parteneriat reprezintă mai mult decât bani. Este o punte peste apele agitate ale crizei, către viitorul pe care vrem să-l creăm împreună, în conformitate cu obiectivele și valorile noastre comune ca europeni.

Elisa Ferreira, comisar european pentru Coeziune și Reforme

Acordul prevede o alocare totală constituită din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European Plus, Fondul de Coeziune, Fondul pentru o Tranziție Justă și Fondul European pentru Afaceri Maritime de 43 miliarde euro, din care 31,5 miliarde euro alocare europeană. Textul Acordului de Parteneriat este disponibil aici — https://bit.ly/3RDgMCZ.

Suntem recunoscători pentru cooperarea solidă între Comisia Europeană și autorităţile naţionale în procesul de planificare strategică şi programare a fondurilor europene pentru perioada 2021-2027. În aceste vremuri incerte, răspunsul nostru la aceste crize trebuie să fie dat prin solidaritate şi investiţii orientate spre viitor. Acordul de Parteneriat al României cu Uniunea Europeană pentru perioada 2021-2027, pe care îl semnăm astăzi, reprezintă un pas important pentru dezvoltarea unor proiecte care corespund noilor obiective ale politicilor europene, dar şi provocărilor curente cu care ne confruntăm pe scena economică, geopolitică şi socială. Politica de Coeziune reprezintă principalul instrument prin care se diminuează diferenţele de dezvoltare dintre regiunile noastre şi trebuie să rămână prioritară până când disparităţile de dezvoltare vor fi corectate.

prim-ministrul Nicolae Ciucă, în cadrul ceremoniei de semnare a Acordului

Toate investițiile cuprinse în Politica de Coeziune sunt stabilite pe baza analizei decalajelor și a rezultatului procesului de cartografiere a infrastructurii, serviciilor și nevoilor, inclusiv la nivel microregional, și cuprind domenii precum creșterea competitivității economice și a nivelului de digitalizare, modernizarea sistemului de sănătate, dezvoltarea infrastructurii de transport, ocuparea forței de muncă, tranziția către o economie verde, combaterea sărăciei, pescuit și acvacultură durabile.

Descentralizarea dezvoltării regionale, autonomia financiară a marilor servicii publice și un program operațional dedicat combaterii sărăciei, elemente-cheie în accesarea fondurilor

Documentul strategic semnat astăzi marchează pentru România câteva elemente de cotitură în dezvoltarea sa. În primul rând, descentralizarea dezvoltării regionale așteptată de primari, autorități locale și județene, dar și de milioane de oameni care vor ca viața lor să fie mai bună, deschide perspectiva clară a unei bune administrări a fondurilor ce sunt încredințate regiunilor. Un alt element de cotitură este obținerea autonomiei financiare a marilor servicii publice, începând cu programul operațional pilot pentru Sănătate, elaborat ca un program multifond. România are de acum șansa să-și securizeze finanțarea marilor servicii publice deoarece concentrăm la un loc fondurile destinate infrastructurii, resurselor umane din domeniul medical, cercetării, digitalizării pentru ca fondurile europene în final să se regăsească în calitatea serviciilor publice. Nu în ultimul rând, ne vom concentra pe direcționarea fondurilor europene pentru sprijinul celor aflați în sărăcie. Multiplele crize ne-au demonstrat că trebuie să găsim soluții pentru a sprijini pe cei aflați în nevoi. România are de acum un program operațional dedicat în exclusivitate combaterii sărăciei și sprijinul celor vulnerabili. Și acestea sunt doar o parte dintre elementele ce alcătuiesc acordul de parteneriat.

ministrul Marcel Boloș

Apeluri de proiecte în valoare de 24 miliarde de euro, lansate până la finalul anului viitor

Separat de Acordul de Parteneriat, România a transmis Comisiei Europene în vara acestui an cele 16 programe operaționale aferente Politicii de Coeziune pentru perioada de programare 2021 – 2027, dintre care Programul Operațional Asistență Tehnică a fost deja aprobat în luna august, iar celelalte (Programul Transport, Programul Dezvoltare Durabilă, Programul Incluziune și Demnitate Socială, Programul Educație și Ocupare, Programul Sănătate, Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare și Programul Tranziție Justă, precum și pentru toate cele 8 programe regionale) se află în curs de analiză și revizuire în urma observațiilor primite din partea structurilor Comisiei. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene are drept obiectiv finalizarea procesului de negociere formală și aprobare a programelor până la sfârșitul anului în curs.

Pentru a asigura predictibilitate beneficiarilor de fonduri europene și pentru a asigura astfel calitatea proiectelor depuse, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, împreună au autoritățile de management, au stabilit calendarul lansării pentru apelurile de proiecte, astfel încât majoritatea ghidurilor solicitantului aferente programelor finanțate în cadrul politicii de coeziune 2021-2027 vor fi publicate în dezbatere si apelurile de proiecte aferente acestora vor fi lansate până la sfârșitul anului 2023. Se estimează că, până la finalul anului viitor, vor fi lansate apeluri de proiecte în valoare de aprox. 24 miliarde euro.

În ceea ce privește execuția Cadrului Financiar Multianual 2014-2020, până la această dată, sumele totale primite de la Comisia Europeană, reprezentând prefinanțări și rambursări, aferente programelor finanțate din FESI (PO Infrastructură Mare, PO Competitivitate, PO Regional, PO Capacitate Administrativă, PO Asistență Tehnică, PO Capital Uman, PN Dezvoltare Rurală, PO Pescuit și Afaceri Maritime) și din FEAD (PO Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate) se situează la aprox. 23,9 miliarde euro (3,9 miliarde euro în anul 2022), ceea ce reprezintă aprox. 67% din alocarea UE aferentă acestor programe. Astfel, țara noastră se situează pe locul 5 față de celelalte state membre ale UE.

Redacția UrbeaMea

contact@urbeamea.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă recomandăm și

Back to top button