Publicitate Festival de România 2023
Administrație

”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Alba Iulia derulează proiectul “Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Alba Iulia – Bloc 25 SC A+B”, cod proiect C5-A3.1-55–BLOC 25 A+B.  În acest sens, la data de 18.01.2023, s-a semnat de către Municipiul Alba Iulia, Contractul de finanțare nr. 144236/20.12.2022, încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență și UAT Municipiul Alba Iulia, în calitate de Beneficiar.

Proiectul este finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A3.1/1, runda 1, componenta 5 — Valul renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale.

Prin investiția propusă se urmărește creșterea eficienței energetice și  reducerea consumului de energie pentru încălzire cu cel puțin 50% (conform Recomandării Comisiei privind renovarea clădirilor nr. 2019/786, renovarea moderată presupune economii de energie primară cuprinse între 30-60%) în comparație cu situația anterioară renovării și respectarea Comunicării Comisiei – Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01).

Punctăm câteva dintre lucrările care se vor realiza:

Lucrări de reabilitare/modernizare termică – Termoizolarea suplimentară a pereților exteriori cu un strat de polistiren expandat, de 10 cm grosime, montat pe fața exterioară a pereților, protejat de o tencuială subțire armată cu plasă din fibră de sticlă (termosistem); Termoizolarea planșeului de la ultimul nivel cu un strat suplimentar la exterior termoizolant din  polistiren extrudat de 15 cm grosime, în soluția cu îndepărtarea tuturor straturilor existente până la stratul inițial și refacerea acestora; Înlocuirea tâmplăriei existente din lemn de pe fațade, cu tâmplărie  termoizolantă etanșă  tratate Low-e și cu un strat de argon.

Lucrări pentru reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum – demontarea și spălarea corpurilor pentru încălzire; -îndepărtarea corpurilor care împiedică cedarea de căldură a radiatoarelor către încăpere;- schimbarea racordurilor cu pierderi la obiectele sanitare; -utilizarea de dispersoare de duș economice.

Activități pentru echiparea clădirilor cu stații de încărcare pentru mașini electrice: 1 stație de încărcare pentru mașini electrice (conform ghid PNRR).

Activități pentru alte tipuri de lucrări: – repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului de locuințe; – construirea acoperișului tip șarpantă, inclusiv sistemul de  evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă; – demontarea instalațiilor şi a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție; – repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii; – refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție.

În contextul crizei energetice manifestate atât la nivel global, cât și la nivel local, lucrările de reabilitare termică ale clădirilor rezidențiale sunt de maximă necesitate. Cetățenii Municipiului Alba Iulia trebuie să beneficieze de condiții optime de trai. Eficientizarea termică ajută la reducerea costurilor de încălzire, prin îmbunătățirea izolației și a etanșeității, reduce emisiile de gaze cu efect de seră, îmbunătățește confortul și crește valoarea imobilelor.

Pleșa Gabriel Codru, Primar al Municipiului Alba Iulia

Valoarea totală nerambursabilă a proiectului este de 3.344.925.42 lei cu TVA.

Durata de implementare a proiectului este de 41 de luni de la data semnării contractului de finanțare, respectiv de la data de 18 ianuarie 2023.

NEETs pentru viitor

Redacția UrbeaMea

contact@urbeamea.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă recomandăm și

Back to top button